Polityka prywatności

Polityka prywatności – portalu dekoromania.pl

 

 I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

Administratorem danych osobowych w serwisie dekoromania.pl jest DOBRYNABYTEK.PL z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Gen. J. Hallera 3/25, NIP PL 743 122 95 09 (dalej: „Administrator”).

II. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

1. Podczas rejestracji w serwisie dekoromania.pl

Korzystanie z niektórych funkcji serwisu dekoromania.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się w serwisie i w tym momencie zbierane są takie dane jak adres e-mail oraz hasło jakiego będzie używał Klient.

2. Podczas transakcji zakupu Produktów

Przed dokonaniem transakcji zakupu przedmiotów w serwisie dekoromania.pl zbierane są takie dane Klienta jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

3. Automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej dekoromania.pl, automatycznie mogą być zbierane dane takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

1. Wszelkie podawane przez Klientów serwisu dekoromania.pl dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu Produktów będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Klient chce dokonać zakupu Produktów.

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o Klientach serwisu.

4. Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu dekoromania.pl. Cele przetwarzania danych osobowych:

a) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności dekoromania.pl wskazanych w regulaminie Serwisu oraz związanymi z zamówieniami przedmiotów oferowanych przez Serwis dekoromania.pl

b) cele statystyczne,

c) przesyłanie informacji handlowych partnerów, reklamodawców lub usługobiorców serwisu dekoromania.pl.

V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

1. Podanie danych osobowych przez Klienta serwisu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

2. Administrator informuje, że Klient serwisu ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Można to zrobić kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dekoromania.pl lub pisemnie na adres w Olsztynie, przy ul. Gen. J. Hallera 3/25.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, może się wiązać z koniecznością zaprzestania korzystania z Usługi, np. usunięcie konta.

VI. PLIKI COOKIES (polityka prywatności)

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. W ramach serwisu dekoromania.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. W ramach serwisu dekoromania.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania (logowania),

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, wyglądu strony internetowej itp.,

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza Jego prywatność, może w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń ze swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajduje się w sekcji Pomoc przeglądarki, z której korzysta Klient.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (polityka prywatności)

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu dekoromania.pl

2. We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dekoromania.pl w tytule wiadomości wpisując „polityka prywatności” lub pisemnie na adres w Olsztynie, przy ul. Gen. J. Hallera 3/25.